Av. Gürsu Avcı Derki…

Av. Gürsu Avcı Derki…

Hukuk Terimi Olarak Yasa : Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yasa : Kanunname, Mevzuat. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji,
Mantık Terimi Olarak Yasa : 1- Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranışlarını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır. 2- Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı tespit eden ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural. 3- Teorinin unsurları arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesiyle ortaya çıkan; genel, gerçekleşme olasılığı yüksek önerme.
Fizik Terimi Olarak Yasa : Çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum. Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yasa : Devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkesin uymak zorunda olduğu yaptırıma bağlı kurallardır. Yasa teklifi vermeye bakalar kurulu ve milletvekilleri yetkilidirler. Yasalar resmi gazetede yayınlanır.
Tarih Terimi Olarak Yasa : Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

Kaynak: http://www.dersimiz.com/terimler-sozlugu/Yasa-Nedir-16984.html#.VqdevvmLTcs

Full HD Tekpart Film izle